Društvo za prosto letenje Posočje

Kdo smo?

Dejavnost društva je usmerjena v a aktivnosti rekreacijskega in tekmovalnega športa, ter izobraževanje podmladka.​

S tem je povezano tudi zagotavljanje infrastrukture, na primer zemljišč, ki so potrebnaza vzletanje in pristajanje, urejanje režima uporabe infrastrukture in posredovanje informacij obiskovalcem. Velik je predvsem priliv tujih jadralnih padalcev in zmajarjev, zato je glavni cilj društva v Tolminu vzpostaviti padalsko-zmajarski center.

S tem je povezano tudi zagotavljanje infrastrukture, na primer zemljišč, ki so potrebnaza vzletanje in pristajanje, urejanje režima uporabe infrastrukture in posredovanje informacij obiskovalcem. Velik je predvsem priliv tujih jadralnih padalcev in zmajarjev, zato je glavni cilj društva v Tolminu vzpostaviti padalsko-zmajarski center.

Zametki društva segajo v leto 1977, ko so se Tolminci začeli aktivneje ukvarjati z zmajarstvom in se organizirali v sekcijo pri Posoškem aeroklubu in pod tem imenom nastopali na tekmovanjih. Leta 1981 so člani sekcije ustanovili in registrirali samostojno društvo, Društvo za prosto letenje Posočje. V naslednjih letih so dosegali pomembne uspehe doma in v tujini. Zmajarstvo je postalo popularno, uspevali so preleti od Raven do Bovca. Med prvimi v državi so tolminski zmajarji uporabljali radijske postaje za komuniciranje v zraku.

Previous slide
Next slide

Konec osemdesetih let so se na Tolminskem pojavili prvi jadralni padalci in organizirali svoje društvo. Skupni interesi, npr. urejanje štartnih in pristajalnih mest, so botrovali pridružitvi jadralnih padalcev k društvu. Članstvo je nato hitro naraščalo. Z nabiranjem znanja in letalnih izkušenj so se mlajši in podjetnejši jadralni padalci razvili v tekmovalce, ki so dostojno sledili zmajarskim uspehom. V letu 2003 je društvo zasedlo prvo mesto v Sloveniji po skupnih preletenih kilometrih in ekipno tretje mesto na odprtem državnem zmajarskem prvenstvu ,posamezniki pa so postavili nov državni rekord in prejeli pokal za najboljšega zmajarja v Sloveniji.